Registrasies & Affiliasies

SCSSP Registrasie nommer: -
Met watter organisasies is jy geaffilieer?: SAAP (South African Association for Pastoral Work)
Ek is geregistreer by:
Ander

Indien ander, spesifiseer asb: SAAP
HPCSA Registrasie nommer: -

Algemene Inligting

Ek is 'n: Professionele Kenner
Praktyk Nommer: M005/15
Kenner in die gebied van:
Teologie
Ander

Indien ander, spesifiseer asb: Pastorale Berader

Oorsig

Notas oor jou spesialisgebied/e: Voorhuwelikseberading
Huweliksberading
Huweliksverryking
Verhoudingsberading
Emosionele pyn

Kwalifikasies

Kwalifikasie: Hons. Teologie Pastoraal
Brosjures
Dui aan as jy materiaal slegs digitaal verkies

Naam van die instansie: NWU
Addisionele Kwalifikasies: BA Pastorale Berading
Naam van die instansie(s): NWU

Kontak Besonderhede

Kontak Nommer: 0823857341
Krugersdorp, Roodepoort
www.deosana.co.za
Adres: 15 Kelly weg,
Noordheuwel x4
Mogale City
1739
Provinsie: Gauteng
Deo Sana

funksie

Funksie vir getroude paartjies!

verteljouvriende2016

Vertel jou vriende

wordambassadeur

Word 'n Ambassadeur