Mediavrystellings

2019 Mediavrystellings (Engels en Afrikaans)

SA Huweliksweek internasionaal verteenwoordig.

Suid-Afrika is vanjaar verteenwoordig by die Huweliksweek Internasionale Konferensie wat vanaf 24-26 Mei 2019 in Wene, Oostenryk, plaasgevind het. .

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 

SA Marriage Week represented internationally.

This year, South Africa was represented at the International Marriage Week Conference held from 24-26 May in Vienna, Austria.

Download the complete media release here

 

SA Huweliksweek 2019 fokus op die invloed van temperamente op ‘n huwelik.

SA Huweliksweek fokus vanjaar op die verbetering van begrip tussen huwelikspartye. Gedurende dié jaarlikse instelling, wat vanjaar sy sewende bestaansjaar vier, word ‘n verhoudings-temperament of tegniek aan paartjies bekendgestel, waarmee mense hul eie temperamente kan bepaal, asook dié van hul huweliksmaats.

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 

SA Marriage Week 2019 focuses on the influence of temperaments on a marriage.

SA Marriage Week will this year focus on improving mutual understanding between spouses. During this annual event, which celebrates its seventh anniversary this year, a relationship-temperament or technique will be introduced to couples, through which individuals can determine their own temperaments and that of their partners.

Download the complete media release here

 

Sowat vier uit tien getroude paartjies haal nie die tien-jaar merk nie.

Dít is volgens die nuutste statistiek wat in Mei 2018 deur Stats SA gerapporteer is.

Laai die volledige mediavrystelling hier af

 

On average four out of ten married couples don’t make it to their ten year wedding anniversary.

This is according to the latest stats released in May 2018 by STATS SA.

Download the complete media release here


 

 

2018 Mediavrystellings (Engels en Afrikaans)

SA Huweliksweek (SAHW) beloof om paartjies vanjaar te help om ’n kopskuif te maak en ’n positiewe verskil in hul huwelike te ervaar.

Dié inisiatief, wat vanaf 1 tot 7 September vanjaar plaasvind, nooi alle getroude paartjies landwyd om op te staan vir huwelike in Suid-Afrika. SAHW is ’n veldtog wat deur INTIEM bekendgestel is en vorm deel van International Marriage Week (www.marriage-weekinternational.com), wat wêreldwyd gevier word.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


SA Marriage Week (SAMW) promises couples a paradigm shift to experience positive change in their marriages

 

This initiative, which is taking place from 1 – 7 September 2018, invites all married couples across the country to stand up and support marriages in South Africa. SAMW is a campaign that was launched by INTIEM and it forms part of International Marriage Week (www.marriage-weekinternational.com), which is celebrated globally.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Meer as vier uit tien huwelike in Suid-Afrika haal nie die 10 jaar-merk nie. 

Stats SA se nuutste statistiek bepaal dat 44.4% van 2016 se egskeidings kom uit huwelike wat nie eens ‘n dekade geduur het nie. Die meeste egskeidings was onder paartjies wat vyf tot nege jaar getroud was. Dit laat rede tot kommer en met SA Huweliksweek 2018 wat eersdaags plaasvind, is dit wys om te fokus op die welstand van jou huwelik om te voorkom dat jy en jou maat deel word van dié statistiek.  

Laai die volledige mediavrystelling hier af


 

More than four in ten marriages in South Africa end in divorce before they get to celebrate their 10-year anniversary.

The latest figures from Stats SA shows that 44.4% of divorces in 2016 were from couples whose marriages lasted less than a decade. The highest divorce rate was among couples that were married between five and nine years. This is a cause of concern and with Marriage Week 2018 around the corner, it is time to refocus your attention on the health of your marriage. Make sure that you and your partner don’t lose sight of your goal of making your marriage work.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


 

2017 Mediavrystellings (Engels en Afrikaans)

 

SA Marriage Week is around the corner

‘Your marriage matters.’ This is the theme of SA Marriage Week 2017 that takes place, like in the past, from 1-7 September.

So many people lose their faith in marriage as an institution and the question on the lips of many youths today: “Is it worth getting married?” This campaign confirms that marriage is indeed worth it!

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Word nóú lid van SA Huweliksweek!

SA Huweliksweek 2017 vind plaas vanaf 1-7 September. Deur deel te neem aan dié inisiatief kan jy die boodskap van gesonde huwelike help uitdra en boonop verskeie gratis lekkertes vir jóú huwelik ontvang!

Vanjaar se egskeidingstatistiek toon daar is meer egskeidings as ooit vantevore. Huwelike sneuwel en mense verloor hul vertroue in dié instelling. Gevolglik raak saambly oënskynlik ‘n ongekompliseerde alternatief. Tóg toon navorsing dat die voordele van huwelike legio is. ‘n Huwelik wat werk is ‘n sterk entiteit en bied ‘n nalatenskap en sterk fondasie vir komende generasies.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Become a member of SA Marriage Week today!

SA Marriage Week 2017 takes place from 1-7 September. By taking part in this initiative you can help spread the message of wholesome marriages and also receive freebees for your marriage!

This year the divorce statistics indicate that there are more divorces than ever before. Marriages are dying and people lose their trust in this institution. The result is that living together is apparently an uncomplicated alternative. Yet, research shows that the advantages of marriage are legion. A marriage that works is a strong unity and provides a heritage of a strong foundation for coming generations.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Wat verloor jy as jy skei?

SA Huweliksweek geskied vanaf 1-7 September landwyd. Dit is ’n bewusmakingsveldtog om Suid-Afrikaanse paartjies te herinner aan die noodsaaklikheid van gesonde huwelike. 

Huwelike neem af in gewildheid en egskeidings raak al hoe meer algemeen. Volgens die nuutste skeistatistiek wat onlangs deur Statistics South Africa bekendgestel is, was daar vanaf 2014 tot 2015 ’n 8,1% afname in geregistreerde huwelike. Terwyl 138 267 wettige huwelike geregistreer is, het Stats SA 25 260 voltooide egskeidingsdokumente ontvang wat teen die einde van Desember 2016 verwerk is, teenoor die 24 689 dokumente van 2014.  Daar was dus ’n 2,3% toename in egskeidings - ’n kommerwekkende syfer.  

Laai die volledige mediavrystelling hier af


What do you lose if you get divorced?

 

SA Marriage Week is held nationally from 1-7 September. It is an awareness campaign to remind couples of the necessity of a healthy marriage.

Marriages’ popularity are declining and divorces are more common. According to the most recent divorce statistics recently released by Statistics South Africa, there was an 8.1% decline in registered marriages from 2014 to 2015. Although 138 267 legal marriages where registered, Stats SA received 25 260 completed divorce documents that were processed by the end of December 2016, as opposed to the 24 689 received in 2014. There was a 2.3% increase in the divorce rate – an unsettling number.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


 

Vorige Mediavrystellings (2013 - 2016)

Raak betrokke by SA Huweliksweek

SA Huweliksweek is om die draai. Dié projek, wat vanaf 1-7 September 2016 duur, is ’n geleentheid vir elke Suid-Afrikaanse paartjie om opnuut die huwelik as instelling te vier

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Die huwelik is ’n bedreigde instelling

Bewusmaking rondom die huwelik as ’n “bedreigde instelling” is nodig vir huwelike om te oorleef. SA Huweliksweek is om die draai. Dié projek, wat vanaf 1-7 September 2016 duur, is ’n geleentheid vir elke Suid-Afrikaanse paartjie om te fokus op die huwelik en tot watter mate dié instelling tans bedreig word.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Egskeiding: ’n Nadelige uitwerking op die samelewing

Egskeiding is nie slegs nadelig vir die partye wat direk hierby betrokke is nie, maar het ook ’n uitwerking op die wyer samelewing. Volgens sosioloë verswak die afwesigheid van ’n gesinseenheid waar twee ouers teenwoordig is, die betrokke individue verstandelik en fisiek.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


SA egskeidingsyfer skok

Suid-Afrika se egskeidingsyfer is die hoogste ooit. Volgens data wat deur Statistiek SA vrygestel is, het ons land se egskeidingsyfer sedert 2012 met bykans 5% verhoog, terwyl die hoeveelheid troues afgeneem het. Dié verslag, getiteld Marriages and Divorces 2014, is in Februarie vanjaar bekendgestel. Dis gebaseer op die 21 998 voltooide skeidokumente wat Statistiek SA teen die einde van September 2014 ontvang en verwerk het.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Die huwelik bied verskeie voordele

Die voordele wat die huwelik bied, is legio. Dit is die sleutel tot vryheid, emosionele rykdom, sekuriteit, ’n gesonde ekonomie, die verwesenliking van potensiaal en ’n jeug met toekomsvisie.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Staan as groep op vir huwelike

Die sukses van huwelike lê nie net in die hande van die individue wat direk hierby betrokke is nie, maar by groter ondersteuningsgroepe. Daarom doen die organiseerders van SA Huweliksweek (1-7 September) ’n beroep op organisasies, kerke, die regering, gemeenskapsleiers, glanspaartjies, die media en sake-ondernemings om dié veldtog te ondersteun.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Een week vir jou huwelik!

Vier jou huwelik vanjaar gedurende SA Huweliksweek. Dié veldtog, wat wêreldwyd gevier word en ook drie jaar gelede in Suid-Afrika bekendgestel is, streef daarna om paartjies weer te herinner aan die belangrikheid van die huwelik as heilige instelling.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


 

Bekendes deel van SA Huweliksweek

SA Huweliksweek is om die draai en tientalle bekende Suid-Afrikaanse paartjies is reeds aan boord om as ambassadeurs vir dié veldtog op te tree. Gedurende 1-7 September word die huwelik landwyd gevier en word Suid-Afrikaners herinner aan hoe belangrik en relevant dié instelling steeds in 2015 is.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Hernu jou troubeloftes by SA se eerste Liefdesbrug

Vanaf 1-7 September vier die land SA Huweliksweek en is dit die ideale tyd vir Suid-Afrikaanse paartjies om hul huweliksbeloftes te hernu.

“Dit is so spesiaal om jou maat op hierdie manier van voor af te kies. Op dié manier word beide van julle herinner aan jul troubeloftes en hoekom julle in die eerste plek ‘ja’ gesê het,” meen die besturende redakteur van INTIEM-tydskrif en Stigter van Huweliksweek, Liezel van der Merwe.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


SA skeisyfer steeds aan die klim

SA Huweliksweek vind plaas vanaf 1-7 September in ’n poging om die huwelik te vier en Suid-Afrika se skeisyfer te bestry. Volgens die nuutste statistiek wat in Desember verlede jaar bekend gemaak is, is daar sowat ’n 5% verhoging in egskeidings sedert die vorige peiling in 2011. Hoekom misluk soveel huwelike?

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Finansiële stremming of verskille oor finansies is een van die grootste oorsake van egskeiding

“Soveel huwelike verkeer onder druk en ’n eksterne faktor soos geldprobleme, word gou ’n interne verhoudingsprobleem. Met SA Huweliksweek wil ons paartjies toerus met soveel moontlik inligting om goeie huwelike op koers te hou en huwelike in nood by te staan,” sê Liezel van der Merwe, besturende redakteur van INTIEM en stigter van SA Huweliksweek.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Die uitwerking van egskeiding op kinders is groter as wat die meeste mense besef

Van alle kinders wat vanjaar gebore is, sal vyftig persent hiervan die effek van hul ouers se egskeiding ervaar vóór hulle agtien word, luidens ’n Amerikaanse navorsingsverslag.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Gesonde huwelike noodsaaklik vir gesonde maatskappye

In die jaar wat volg op ’n egskeiding verloor ’n werknemer meer as 160 ure werkstyd. Dit is gelyk aan 21 dae afwesigheid. Werknemers verloor dus 8% aan produktiwiteit ná ’n verbrokkelde huwelik as gevolg van afwesigheid (Mueller, 2005).

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Bekende Paartjies weer aan boord vir Huweliksweek 2014

Suid-Afrikaanse bekendes is vanjaar weereens vuur-en-vlam vir Huweliksweek wat vanaf 1-7 September  plaasvind. Soos verlede jaar het talle plaaslike getroude pare weer ingestem om as ambassadeurs vir dié veldtog op te tree. In die woorde van Tshepo Mekgoe, ‘n pastoor en die eggenoot van Fikile Mekgoe, Mev. SA. 2012: “Dit is ’n baie positiewe inisiatief in die sin dat dit die konsep van gesonde huwelike dryf, om ’n bewustheid by mense te bring dat die huwelik baie mooi kan wees.”

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Glanspare betrokke by Huweliksweek 2014

Suid-Afrikaanse glanspare staan op vir huwelike deur aktief deel te neem aan Huweliksweek SA wat vanjaar vanaf 1-7 September plaasvind. Dié inisiatief deur INTIEM tydskrif, in samewerking met 1Life, doen ‘n beroep op paartjies landwyd op op te staan vir gesonde huwelike.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Blaas woema in jóú gemeenskap se huwelike met Huweliksweek 2014

INTIEM tydskrif bied vanjaar vanaf 1-7 September vir die tweede keer Internasionale Huweliksweek in Suid-Afrika aan. Dit is ’n opwindende projek waaraan almal wat vuur-en-vlam vír die huwelik as instelling stem, kan deelneem. Dié inisiatief streef daarna om mense bewus te maak van net hóé nodig standvastige huwelike vir die welstand van ons nasie is. Die inisieerders hoop hiermee om paartjies regoor Suid-Afrika te inspireer om weereens op die welstand van hul huwelike te fokus.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Liefdesbrug vir Pretoria

’n Liefdesbrug vir paartjies word vanjaar op 6 September in Pretoria geloots. Met dié projek, deur die organiseerders van Huweliksweek SA in samewerking met Cool Capital, word ’n hernude fokus op die huwelik as instelling geplaas.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Egskeiding ’n “nasionale krisis”.

Kinders van geskeide ouers is drie keer meer geneig tot die ontwikkeling van emosionele of gedragsprobleme as kinders wie se biologiese ouers steeds getroud is.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


SA egskeidingsyfer skok.

Daar word beweer dat ’n gemiddeld van tussen 50% en 66% van alle SA huwelike in die skeihof eindig. Statistieke soos dié is kommerwekkend. In 2011 is 20 980 egskeidings toegestaan en altesaam 18 571 kinders vorm nou as gevolg van dié jaar se egskeidings deel van gebroke huisgesinne.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


Trou en leef langer (en beter!)

Die huwelik hou verskeie voordele in, onder meer ’n langer lewe, meer sosiale kapitaal en beter gesondheid.

Laai die volledige mediavrystelling hier af


SA Huweliksweek internasionaal verteenwoordig