Doelwitte

SA Huweliksweek is ’n veldtog wat fokus op die huwelik as ’n heilige instelling deur:

  1. Toe te sien dat dié instelling in sy eer herstel word as ’n ewige belofte,
  2. Paartjies tot aksie te motiveer, met die wete dat ’n gesonde huwelik innerlike vervulling bring en die vermoë het om uit te kring na die volgende geslag.
  3. Suid-Afrikaanse pare te inspireer om op te staan vir huwelike en dit te beskerm met toerusting soos geloof, kennis, deursettingsvermoë en gesindheid.
  4. Die land bewus te maak van die psigologiese rol wat huwelike speel in die welstand van ons samelewing en die voorkoming van gebroke kinders en gevolglik misdaad.
  5. Die egskeidingsyfer onder die land se aandag te bring as ’n nasionale probleem wat dringend aangespreek moet word.
  6. Die noodsaaklikheid te beklemtoon vir paartjies om verantwoordelikheid te neem vir hul eie huwelike en pro-aktief op te tree teen egskeiding.
  7. Die idee te versterk dat die huwelik ’n sleutel is tot vryheid, emosionele rykdom, sekuriteit, ’n gesonde ekonomie, die verwesenliking van potensiaal en ’n jeug met toekomsvisie.