Voordele van Huweliksweek

When there is love in a marriage, there is harmony in the home; when there is harmony in the home, there is contentment in the community; when there is contentment in the community, there is prosperity in the nation; when there is prosperity in the nation, there is peace in the world. – Chinese gesegde

Waarom jou huwelik vier? Wat is die voordeel van ‘n huwelik?

-    Groter rykdom
-    Beter gesondheid
-    Langer lewensduur
-    Geluk
-    Viering van wat God vir ons gegee het
-    Die ontstaan van ’n hegte gemeenskap wat hulle toewy aan huweliksverryking
-    Die skep van ’n positiewe gedagtegang rondom huwelike
-    Indien jy die programme volg, spandeer julle aktief tyd saam, en belê jy in jou huwelik


Trou en leef langer (en beter!)
Die huwelik hou verskeie voordele in, onder meer ’n langer lewe, meer sosiale kapitaal en beter gesondheid.
Gedurende Huweliksweek sal getroude paartjies landwyd die huwelik as instelling vier. Paartjies sal aangemoedig word om te fokus op hul huweliksverhouding en om die struikelblokke in hul huwelik te konfronteer.

“’n Mens dink dikwels ’n huweliksverhouding is privaat en iets wat slegs die twee mense daarbinne beïnvloed, maar inderwaarheid kring dit veel verder uit as slegs die huwelikspaartjie. Dit voorsien onder meer die optimale broeigrond waarbinne gesonde kinders grootgemaak kan word,” meen Liezel van der Merwe, besturende redakteur van die tydskrif INTIEM, deur wie Huweliksweek geinisieer word.

Dit is algemeen bekend dat getroude mans en vroue gelukkiger en langer lewens lei as ongetroudes. Getroude mans trek ook meer fisieke gesondheidsvoordele en finansiële voordeel uit ’n huweliksverhouding as ongetroude mans. Hulle verdien gemiddeld 20% meer as hul ongetroude eweknieë met dieselfde opleiding en werksgeskiedenis. Getroude vroue is ook ekonomies beter af

as ongetroude of geskeide vroue en het ’n een derde skraler kans om armoede te ervaar as vroue wat nooit getroud was nie.
Kinders wat deur getroude, biologiese ouers grootgemaak word, is ook minder geneig tot armoede en meer geneig daartoe om hul skoolloopbane en tersiêre onderrig te voltooi. Hulle is minder geneig tot ernstige emosionele siektes, depressie en selfmoord, en meer geneig daartoe om ’n gesonde houding jeens die huwelik te handhaaf. Die seuns van getroude, biologiese ouers is ook minder geneig tot kriminele gedrag as diegene wat in enkelouer-huishoudings grootword.

Getroude vroue is minder geneig om slagoffers van geweldsmisdade te wees en getroude vroue het hoër vlakke van fisieke en sielkundige gesondheid gerapporteer. Hulle ervaar ook minder spanning op verskeie vlakke en, soos getroude mans, minder depressie en ’n laer geneigdheid tot alkoholverslawing. Die grootste voordeel wat die huwelik waarskynlik egter inhou, is die feit dat die lewensrisiko van ongetroudes twee keer hoër is as dié van mense wat trou.